Har du styr på dit affald?

Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig

Tryggelev Miljørådgivning tilbyder rådgivning om affald til såvel kommuner, virksomheder og borgere.

Reguleringen vedrørende affald i Danmark er meget omfattende og detaljeret. Såvel EU, Staten og kommunerne laver regler på affaldsområdet. På EU-Området er der en række direktiver og forordninger, som regulerer medlemslandenes affaldsregulering. Folketinget har implementeret EU-reglerne i en lang række love og bekendtgørelser og sidst men ikke mindst, så har de 98 kommuner vedtaget affaldsregulativer for erhvervsaffald, husholdningsaffald og måske også for forurenet jord. Det kan være svært for kommuner, virksomheder og borgere at manøvrere rundt i disse regler.

Tryggelev Miljørådgivning tilbyder rådgivning om affald til såvel kommuner, virksomheder og borgere.

Tonny Pedersen er cand. jur. og har mere end 40 års erfaring med juridisk rådgivning og de seneste 25 med rådgivning vedrørende affald.

Ansættelser:

  • 10 år som vicedirektør i Grønlands Hjemmestyre
  • 6 år som teknisk direktør i Nakskov Kommune
  • 24 år som kontorchef og chefkonsulent i Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning


Tryggelev Miljørådgivning - +4529630998 - tonny@tonnys.dk - Tryggelev 62 - 5932 Humble - CVR 27857531